Kinematická geometrie v rovině

Pohyb určený dvěma kružnicovými obálkami

© doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D.

Kapitola z elektronické publikace Linkeová, I.: Aplikovaná geometrie
vytvořené za podpory projektu
FRVŠ 2349/2011 - Multimediální studijní materiály pro výuku aplikované geometrie

-----------------------

Kinematická geometrie v rovině - pohyb určený trajektoriemi a obálkami

Kinematická geometrie v rovině - cyklické pohyby

-----------------------

Autorka děkuje Mgr. Gabriele Javůrkové za pečlivé narýsování podkladů pro tuto úlohu.

Specifikace pohybu

Pro pohyb určený kružnicovou obálkou (a) přímky a a kružnicovou obálkou (b) přímky b platí následující pravidla:

- Přímka a je v každém okamžiku tečna k obálce (a).

- Přímka b je v každém okamžiku tečna k obálce (b).

- Úhel ψ, který svírají přímky a a b, se nemění.

Tento pohyb je vratný k pohybu určenému dvěma přímkovými trajektoriemi.

Animace pohybu (pohyb určený dvěma kružnicovými obálkami)

Pevná polodie (pohyb určený dvěma kružnicovými obálkami)

Trajektorie bodu (pohyb určený dvěma kružnicovými obálkami)

Obálka kružnice (pohyb určený dvěma kružnicovými obálkami)

Obálka přímky (pohyb určený dvěma kružnicovými obálkami)

Specifikace vratného pohybu (pohyb určený dvěma kružnicovými obálkami)

- Rovnoběžka s přímkou a procházející středem kružnicové obálky (a) se stává trajektorií středu pohybující se obálky (a).

- Rovnoběžka s přímkou b procházející středem kružnicové obálky (b) se stává trajektorií středu pohybující se obálky (b).

- Vzdálenost středů pohybujících se obálek (a) a (b) se během pohybu nemění.

Hybná polodie (pohyb určený dvěma kružnicovými obálkami)