Kinematická geometrie v rovině

Pohyb určený kružnicovou trajektorií a kružnicovou obálkou

© doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D.

Kapitola z elektronické publikace Linkeová, I.: Aplikovaná geometrie
vytvořené za podpory projektu
FRVŠ 2349/2011 - Multimediální studijní materiály pro výuku aplikované geometrie

-----------------------

Kinematická geometrie v rovině - pohyb určený trajektoriemi a obálkami

Kinematická geometrie v rovině - cyklické pohyby

-----------------------

Specifikace pohybu

Pro pohyb určený kružnicovou trajektorií τA bodu A a kružnicovou obálkou (b) přímky b platí následující pravidla:

- Bod A se v každém okamžiku nachází na trajektorii τA.

- Přímka b je v každém okamžiku tečnou k obálce (b).

- Bod A je průsečík přímky b s trajektorií τA.

Tento pohyb je vratný k pohybu určeném kružnicovou a přímkovou trajektorií.

Animace pohybu (pohyb určený kružnicovou trajektorií a kružnicovou obálkou)

Pevná polodie (pohyb určený kružnicovou trajektorií a kružnicovou obálkou)

Trajektorie bodu (pohyb určený kružnicovou trajektorií a kružnicovou obálkou)

Obálka kružnice (pohyb určený kružnicovou trajektorií a kružnicovou obálkou)

Obálka přímky (pohyb určený kružnicovou trajektorií a kružnicovou obálkou)

Specifikace vratného pohybu (pohyb určený kružnicovou trajektorií a kružnicovou obálkou)

- Bod A0 se stává bodovou obálkou trajektorie τA; kružnice τA se pohybuje svým středem po kružnici se středem v A0 a poloměrem stejným jako je poloměr τA.

- Přímka b0 se stává obálkou obálky (b); kružnice (b) se pohybuje svým středem po rovnoběžce s b0 procházející zadaným středem obálky (b).

- Vzdálenost středu pohybující se trajektorie τA a středu pohybující se obálky (b) se během pohybu nemění.

Hybná polodie (pohyb určený kružnicovou trajektorií a kružnicovou obálkou)