Kinematická geometrie v rovině

Pohyb určený kružnicovou trajektorií a bodovou obálkou

© doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D.

Kapitola z elektronické publikace Linkeová, I.: Aplikovaná geometrie
vytvořené za podpory projektu
FRVŠ 2349/2011 - Multimediální studijní materiály pro výuku aplikované geometrie

-----------------------

Kinematická geometrie v rovině - pohyb určený trajektoriemi a obálkami

Kinematická geometrie v rovině - cyklické pohyby

-----------------------

Autorka děkuje Mgr. Gabriele Javůrkové za pečlivé narýsování některých podkladů pro tuto úlohu.

Specifikace pohybu

Pro pohyb určený kružnicovou trajektorií τA bodu A a bodovou obálkou (b) přímky b platí následující pravidla:

- Bod A se v každém okamžiku nachází na trajektorii τA.

- Přímka b prochází v každém okamžiku obálkou (b).

- Bod A je průsečík přímky b s trajektorií τA.

Tento pohyb je vratný k pohybu určenému kružnicovou a přímkovou trajektorií.

Animace pohybu (pohyb určený kružnicovou trajektorií a bodovou obálkou)

Pevná polodie (pohyb určený kružnicovou trajektorií a bodovou obálkou)

Trajektorie bodu (pohyb určený kružnicovou trajektorií a bodovou obálkou)

Obálka kružnice (pohyb určený kružnicovou trajektorií a bodovou obálkou)

Obálka přímky (pohyb určený kružnicovou trajektorií a bodovou obálkou)

Specifikace vratného pohybu (pohyb určený kružnicovou trajektorií a bodovou obálkou)

- Bod A0 se stává bodovou obálkou trajektorie τA. Kružnice τA se pohybuje svým středem po kružnici se středem v A0 a poloměrem stejným jako je poloměr kružnice τA.

- Přímka b0 se stává trajektorií bodové obálky (b).

- Vzdálenost středu pohybující se trajektorie τA a pohybující se obálky (b) se během pohybu nemění.

Hybná polodie (pohyb určený kružnicovou trajektorií a bodovou obálkou)