Kinematická geometrie v rovině

Pohyb určený dvěma kružnicovými trajektoriemi

© doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D.

Kapitola z elektronické publikace Linkeová, I.: Aplikovaná geometrie
vytvořené za podpory projektu
FRVŠ 2349/2011 - Multimediální studijní materiály pro výuku aplikované geometrie

-----------------------

Kinematická geometrie v rovině - pohyb určený trajektoriemi a obálkami

Kinematická geometrie v rovině - cyklické pohyby

-----------------------

Autorka děkuje Mgr. Gabriele Javůrkové za pečlivé narýsování některých podkladů pro tuto úlohu.

Specifikace pohybu

Pro pohyb určený kružnicovou trajektorií τA bodu A a kružnicovou trajektorií τB bodu B platí následující pravidla:

- Bod A se v každém okamžiku nachází na trajektorii τA.

- Bod B se v každém okamžiku nachází na trajektorii τB.

- Vzdálenost bodů ||AB|| se nemění.

Animace pohybu (pohyb určený dvěma kružnicovými trajektoriemi)

Pevná polodie (pohyb určený dvěma kružnicovými trajektoriemi)

Trajektorie bodu (pohyb určený dvěma kružnicovými trajektoriemi)

Obálka kružnice (pohyb určený dvěma kružnicovými trajektoriemi)

Obálka přímky (pohyb určený dvěma kružnicovými trajektoriemi)