Kinematická geometrie v rovině

Pohyb určený kružnicovou a přímkovou trajektorií

© doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D.

Kapitola z elektronické publikace Linkeová, I.: Aplikovaná geometrie
vytvořené za podpory projektu
FRVŠ 2349/2011 - Multimediální studijní materiály pro výuku aplikované geometrie

-----------------------

Kinematická geometrie v rovině - pohyb určený trajektoriemi a obálkami

Kinematická geometrie v rovině - cyklické pohyby

-----------------------

Autorka děkuje Mgr. Gabriele Javůrkové za pečlivé narýsování podkladů pro tuto úlohu.

Specifikace pohybu

Pro pohyb určený kružnicovou trajektorií τA bodu A a přímkovou trajektorií τB bodu B platí následující pravidla:

- Bod A se v každém okamžiku nachází na trajektorii τA.

- Bod B se v každém okamžiku nachází na trajektorii τB.

- Vzdálenost bodů ||AB|| se nemění.

Tento pohyb je vratný k pohybu určenému kružnicovou trajektorií a bodovou obálkou a kružnicovou trajektorií a kružnicovou obálkou.

Animace pohybu (pohyb určený kružnicovou a přímkovou trajektorií)

Pevná polodie (pohyb určený kružnicovou a přímkovou trajektorií)

Trajektorie bodu (pohyb určený kružnicovou a přímkovou trajektorií)

Obálka kružnice (pohyb určený kružnicovou a přímkovou trajektorií)

Obálka přímky (pohyb určený kružnicovou a přímkovou trajektorií)

Specifikace vratného pohybu (pohyb určený kružnicovou a přímkovou trajektorií)

- Bod A0 se stává bodovou obálkou trajektorie τA; kružnice τA se pohybuje svým středem po kružnici se středem v A0 a poloměrem stejným jako je poloměr kružnice τA.

- Bod B0 se stává bodovou obálkou trajektorie τB.

- Pohybující se trajektorie τB prochází středem trajektorie τA.

Hybná polodie (pohyb určený kružnicovou a přímkovou trajektorií)