Kinematická geometrie v rovině

Pohyb určený přímkovou trajektorií a bodovou obálkou

© doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D.

Kapitola z elektronické publikace Linkeová, I.: Aplikovaná geometrie
vytvořené za podpory projektu
FRVŠ 2349/2011 - Multimediální studijní materiály pro výuku aplikované geometrie

-----------------------

Kinematická geometrie v rovině - pohyb určený trajektoriemi a obálkami

Kinematická geometrie v rovině - cyklické pohyby

-----------------------

Specifikace pohybu

Pro pohyb určený přímkovou trajektorií τA bodu A a bodovou obálkou (b) přímky b platí následující pravidla:

- Bod A se v každém okamžiku nachází na trajektorii τA.

- Přímka b v každém okamžiku prochází obálkou (b).

- Bod A je průsečík přímky b s trajektorií τA.

Animace pohybu (pohyb určený přímkovou trajektorií a bodovou obálkou)

Pevná polodie (pohyb určený přímkovou trajektorií a bodovou obálkou)

Trajektorie bodu (pohyb určený přímkovou trajektorií a bodovou obálkou)

Obálka kružnice (pohyb určený přímkovou trajektorií a bodovou obálkou)

Obálka přímky (pohyb určený přímkovou trajektorií a bodovou obálkou)