Kinematická geometrie v rovině

Pohyb určený dvěma přímkovými trajektoriemi

© doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D.

Kapitola z elektronické publikace Linkeová, I.: Aplikovaná geometrie
vytvořené za podpory projektu
FRVŠ 2349/2011 - Multimediální studijní materiály pro výuku aplikované geometrie

-----------------------

Kinematická geometrie v rovině - pohyb určený trajektoriemi a obálkami

Kinematická geometrie v rovině - cyklické pohyby

-----------------------

Autorka děkuje Mgr. Gabriele Javůrkové za pečlivé narýsování podkladů pro tuto úlohu.

Specifikace pohybu

Pro pohyb určený přímkovou trajektorií τA bodu A a přímkovou trajektorií τB bodu B platí následující pravidla:

- Bod A se v každém okamžiku nachází na trajektorii τA.

- Bod B se v každém okamžiku nachází na trajektorii τB.

- Vzdálenost bodů ||AB|| se nemění.

Tento pohyb je vratný k pohybu určeném dvěma bodovými obálkami, kružnicovou a bodovou obálkou a dvěma kružnicovými obálkami.

Animace pohybu (pohyb určený dvěma přímkovými trajektoriemi)

Pevná polodie (pohyb určený dvěma přímkovými trajektoriemi)

Trajektorie bodu (pohyb určený dvěma přímkovými trajektoriemi)

Obálka kružnice (pohyb určený dvěma přímkovými trajektoriemi)

Obálka přímky (pohyb určený dvěma přímkovými trajektoriemi)

Specifikace vratného pohybu (pohyb určený dvěma přímkovými trajektoriemi)

- Bod A se stává bodovou obálkou trajektorie τA.

- Bod B se stává bodovou obálkou trajektorie τB.

- Úhel mezi pohybujícími se trajektoriemi τA, τB se během pohybu nemění.

Hybná polodie (pohyb určený dvěma přímkovými trajektoriemi)