Kinematická geometrie v rovině

Pohyb určený kružnicovou a bodovou obálkou

© doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D.

Kapitola z elektronické publikace Linkeová, I.: Aplikovaná geometrie
vytvořené za podpory projektu
FRVŠ 2349/2011 - Multimediální studijní materiály pro výuku aplikované geometrie

-----------------------

Kinematická geometrie v rovině - pohyb určený trajektoriemi a obálkami

Kinematická geometrie v rovině - cyklické pohyby

-----------------------

Autorka děkuje Mgr. Gabriele Javůrkové za pečlivé narýsování podkladů pro tuto úlohu.

Specifikace pohybu

Pro pohyb určený kružnicovou obálkou (a) přímky a a bodovou obálkou (b) přímky b platí následující pravidla:

- Přímka a je v každém okamžiku tečna k obálce (a).

- Přímka b prochází v každém okamžiku obálkou (b).

- Úhel ψ, který svírají přímky a a b se nemění.

Tento pohyb je vratný k pohybu určeném dvěma přímkovými trajektoriemi.

Animace pohybu (pohyb určený kružnicovou a bodovou obálkou)

Pevná polodie (pohyb určený kružnicovou a bodovou obálkou)

Trajektorie bodu (pohyb určený kružnicovou a bodovou obálkou)

Obálka kružnice (pohyb určený kružnicovou a bodovou obálkou)

Obálka přímky (pohyb určený kružnicovou a bodovou obálkou)

Specifikace vratného pohybu (pohyb určený kružnicovou a bodovou obálkou)

- Rovnoběžka s přímkou a procházející středem kružnicové obálky (a) se stává trajektorií středu pohybující se obálky (a).

- Přímka b se stává trajektorií pohybující se bodové obálky (b).

- Vzdálenost pohybujícího se středu obálky (a) a pohybující se obálky (b) se během pohybu nemění.

Hybná polodie (pohyb určený kružnicovou a bodovou obálkou)