Kinematická geometrie v rovině

Pohyb určený dvěma bodovými obálkami

© doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D.

Kapitola z elektronické publikace Linkeová, I.: Aplikovaná geometrie
vytvořené za podpory projektu
FRVŠ 2349/2011 - Multimediální studijní materiály pro výuku aplikované geometrie

-----------------------

Kinematická geometrie v rovině - pohyb určený trajektoriemi a obálkami

Kinematická geometrie v rovině - cyklické pohyby

-----------------------

Autorka děkuje Mgr. Gabriele Javůrkové za pečlivé narýsování podkladů pro tuto úlohu.

Specifikace pohybu

Pro pohyb určený bodovou obálkou (a) přímky a a bodovou obálkou (b) přímky b platí následující pravidla:

- Přímka a prochází v každém okamžiku bodovou obálkou (a).

- Přímka b prochází v každém okamžiku bodovou obálkou (b).

- Úhel ψ, které svírají přímky a a b, se během pohybu nemění.

Tento pohyb je vratný k pohybu určeném dvěma přímkovými trajektoriemi.

Animace pohybu (pohyb určený dvěma bodovými obálkami)

Pevná polodie (pohyb určený dvěma bodovými obálkami)

Trajektorie bodu (pohyb určený dvěma bodovými obálkami)

Obálka kružnice (pohyb určený dvěma bodovými obálkami)

Obálka přímky (pohyb určený dvěma bodovými obálkami)

Specifikace vratného pohybu (pohyb určený dvěma bodovými obálkami)

- Přímka a se stává trajektorií bodové obálky (a).

- Přímka b se stává trajektorií bodové obálky (b).

- Vzdálenost pohybujících se bodových obálek (a) a (b) se během pohybu nemění.

Hybná polodie (pohyb určený dvěma bodovými obálkami)