Kinematická geometrie v rovině - cyklické pohyby

Epicykloidální pohyb

© doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D.

Kapitola z elektronické publikace Linkeová, I.: Aplikovaná geometrie
vytvořené za podpory projektu
FRVŠ 2349/2011 - Multimediální studijní materiály pro výuku aplikované geometrie

-----------------------

Kinematická geometrie v rovině - pohyb určený trajektoriemi a obálkami

Kinematická geometrie v rovině - cyklické pohyby

-----------------------

Specifikace pohybu

Obě polodie epicykloidálního pohybu jsou kružnice, hybná polodie se odvaluje vnějším obvodem po vnějším obvodu pevné polodie. Trajektorie pohybujících se bodů a obálky pohybujících se křivek jsou epicykloidy. Vratným pohybem je opět epicykloidální pohybu.

Trajektorie bodu (epicykloidální pohyb)

Obálka kružnice (epicykoidální pohyb)

Obálka přímky (epicykloidální pohyb)