Kinematická geometrie v rovině - cyklické pohyby

Evolventní pohyb

© doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D.

Kapitola z elektronické publikace Linkeová, I.: Aplikovaná geometrie
vytvořené za podpory projektu
FRVŠ 2349/2011 - Multimediální studijní materiály pro výuku aplikované geometrie

-----------------------

Kinematická geometrie v rovině - pohyb určený trajektoriemi a obálkami

Kinematická geometrie v rovině - cyklické pohyby

-----------------------

Specifikace pohybu

Evolventní pohyb je určen pevnou polodií - kružnicí a hybnou polodií - přímkou. Trajektorie pohybujících se bodů a obálky pohybujících se křivek jsou evolventy. Tento pohyb je vratný k cykloidálnímu pohybu.

Trajektorie bodu (evolventní pohyb)

Obálka kružnice (evolventní pohyb)

Obálka přímky (evolventní pohyb)