Kreslení náčrtu technického výkresu - doporučený postup

 • Pozorně si prohlédněte všechny tvarové podrobnosti součástky

 • Určete počet nezbytně nutných obrazů a jejich typ (pohledy, řezy, detaily)

 • Zvolte vhodné měřítko zobrazení s ohledem na čitelnost náčrtu i kót

 • Zvolte vhodnou velikost papíru

 • Nakreslete osy všech obrazů

 • Dbejte na správné vzájemné umístění jednotlivých obrazů

 • Nakreslete tenkými čarami hlavní obrysy součásti

 • Dokreslete tenkými čarami rovné obrysy součásti

 • Dokreslete tenkými čarami kružnice, oblouky a zaoblení

 • Vytáhněte tlustými čarami všechny viditelné hrany a obrysy

 • Vygumujte nepotřebné pomocné čáry

 • Zakótujte součást slepými kótami

 • Dbejte přitom na hlavní zásady kótování: zřetelnost, úplnost, přehlednost a účelnost

 • Měřte jednotlivé rozměry a zapisujte kóty

 • Potřebné rozměry tolerujte

 • Zaznamenejte drsnost povrchu

 • Vyšrafujte plochy řezů

 • Zkontrolujte náčrt

 • Do popisového pole zapište název součásti, materiál a další nutné údaje