21

Kabelová příchytka jednostranná

  • Rovina lomeného řezu (zelená) se nerozvinuje

  • Zobrazují se pouze části viditelné ve směru promítání (červené)

  • Žebro se v podélném řezu nešrafuje