Ivana Linkeová

Adresa: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní

Ústav technické matematiky

Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 2

Telefon: +420 224 357 534

E-mail: Ivana.Linkeova@fs.cvut.cz