Interaktivní modely šroubových ploch pro Konstruktivní geometrii

Literatura:

  Bušek, J.: Animované modely šroubových ploch, Konference studentské tvůrčí činnosti STČ 2007, ČVUT v Praze, Strojní fakulta.

 

Ovládání:

Kliknutím na prostorový model zobrazíte okno s interaktivním modelem šroubové plochy.
Pokud se interaktivní model nezobrazí, pravděpodobně nemáte nainstalovaný plugin v internetovém prohlížeči. Ke stažení
zde.

Modelem otáčíte tažením myši se stisknutým levým tlačítkem.

Kliknutím na tvořicí křivku / hlavní (polo)meridián / čelní řez spustíte animaci šroubového pohybu

 

Legenda:

   - tvořicí křivka k
   - osa šroubového pohybu o
   - hlavní (polo)meridián m
   - čelní řez n
   - šroubová plocha
   - půdorysna (rovina ρ čelního řezu)
   - nárysna
   - rovina σ hlavního (polo)meridiánu

 

  Pravoúhlá uzavřená šroubová plocha

   

Kliknutím na obrázek otevřete okno
s interaktivním modelem
pravoúhlé uzavřené šroubové plochy

 

 

  Pravoúhlá otevřená šroubová plocha

   

Kliknutím na obrázek otevřete okno
s interaktivním modelem
pravoúhlé otevřené šroubové plochy

 

 

  Kosoúhlá uzavřená šroubová plocha

   

Kliknutím na obrázek otevřete okno
s interaktivním modelem
kosoúhlé uzavřené šroubové plochy

 

 

  Kosoúhlá otevřená šroubová plocha

   

Kliknutím na obrázek otevřete okno
s interaktivním modelem
kosoúhlé otevřené šroubové plochy

 

 

  Vinutý sloupek

   

Kliknutím na obrázek otevřete okno
s interaktivním modelem
vinutého sloupku

 

 

  Osová cyklická šroubová plocha

   

Kliknutím na obrázek otevřete okno
s interaktivním modelem
osové cyklické šroubové plochy

 

 

  Archimédova serpentina

   

Kliknutím na obrázek otevřete okno
s interaktivním modelem
Archimédovy serpentiny