Modely úloh ze skript

Květoňová, B. - Hlavová, M. - Javůrková, G.: Cvičení z konstruktivní geometrie,
Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008.

© 2008 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D.

Modely byly vytvořeny za podpory projektu FRVŠ 2182/F1 - Internetová podpora výuky Konstruktivní geometrie