Počítačová grafika

ROTAČNÍ PLOCHY

1

Rotační plocha vzniká rotací úsečky PQ kolem osy o ^ p.

1)   Vymodelujte plochu

2)   Sestrojte hlavní meridián plochy

Postup:

1)   Osa o: Příkaz Úsečka: Počátek úsečky: [ 0; -40; 0], Konec úsečky: [ 0; -40; 80].

2)   Tvořicí úsečka PQ: Příkaz Úsečka: Počátek úsečky P: [ -40; -40; 0],
Konec úsečky Q: [ 20; -65; 70].

3)   Rotační plocha: Příkaz Rotovat: Vyberte křivky pro rotaci: vybrat úsečku PQ > Enter, Počátek osy rotace: kliknout do libovolného bodu na ose rotace o, Koncový bod osy rotace: kliknout do libovolného dalšího bodu na ose rotace o.

4)   Hlavní meridián: Příkaz Řez: Vyberte objekt pro řezy: kliknout na rotační plochu > Enter, Počátek řezu: kliknout počáteční bod stopy řezné roviny s, Konec řezu: kliknout koncový bod stopy řezné roviny s.

Použité příkazy:

Úsečka.............................. ....... Křivka > Úsečka > Jedna úsečka

Rotovat............................. ....... Plocha > Rotovat

Řez..................................... ....... Křivka > Křivka z jiných objektů > Řez

Stínované zobrazení....... ....... PTM v titulkovém pruhu > Stínované zobrazení

ROTAČNÍ PLOCHY

2

Rotační plocha vzniká rotací úsečky PQ kolem osy o ^ p.

1)   Vymodelujte plochu

2)   Sestrojte hlavní meridián plochy

Postup:

1)   Osa o: Příkaz Úsečka: Počátek úsečky: [ 0; -40; 0], Konec úsečky: [ 0; -40; 80].

2)   Tvořicí úsečka PQ: Příkaz Úsečka: Počátek úsečky P: [ -40; -65; 0],
Konec úsečky Q: [ 20; -65; 70].

3)   Rotační plocha: Příkaz Rotovat: Vyberte křivky pro rotaci: vybrat úsečku PQ > Enter, Počátek osy rotace: kliknout do libovolného bodu na ose rotace o, Koncový bod osy rotace: kliknout do libovolného dalšího bodu na ose rotace o.

4)   Hlavní meridián: Příkaz Řez: Vyberte objekt pro řezy: kliknout na rotační plochu > Enter, Počátek řezu: kliknout počáteční bod stopy řezné roviny s, Konec řezu: kliknout koncový bod stopy řezné roviny s.

Použité příkazy:

Úsečka.............................. ....... Křivka > Úsečka > Jedna úsečka

Rotovat............................. ....... Plocha > Rotovat

Řez..................................... ....... Křivka > Křivka z jiných objektů > Řez

Stínované zobrazení....... ....... PTM v titulkovém pruhu > Stínované zobrazení

ROTAČNÍ PLOCHY - PRŮNIKY

3

Je dán anuloid (polomeridián m, osa o ^ p) a rotační kuželová plocha (polomeridián m‘, osa o’).

1)   Vymodelujte obě plochy

2)   Sestrojte průnik ploch

Postup:

1)   Osa o’: Příkaz Úsečka: Počátek úsečky: [ 0; 0; 0], Konec úsečky: [ 0; 0; 80].

2)   Polomeridián m’: Příkaz Úsečka: Počátek úsečky: [ -40; 0; 0], Konec úsečky: [ 0; 0; 70].

3)   Rotační kuželová plocha: Příkaz Rotovat: Vyberte křivky pro rotaci: vybrat polomeridián m’ > Enter, Počátek osy rotace: kliknout do libovolného bodu na ose rotace o’, Koncový bod osy rotace: kliknout do libovolného dalšího bodu na ose rotace o’.

4)   Osa o: Příkaz Úsečka: Počátek úsečky: [ 35; 0;  0], Konec úsečky: [ 35; 0; 80].

5)   Polomeridián m: Příkaz Kružnice: Střed: [ 70; 0; 25], Poloměr: 20.

6)   Anuloid: Příkaz Rotovat: Vyberte křivky pro rotaci: vybrat polomeridián m > Enter, Počátek osy rotace: kliknout do libovolného bodu na ose rotace o, Koncový bod osy rotace: kliknout do libovolného dalšího bodu na ose rotace o.

7)   Průnik: Příkaz Průsečík: Vyberte objekty pro výpočet průsečíku: kliknout na rotační kuželovou plochu a na anuloid > Enter.

Použité příkazy:

Úsečka.............................. ....... Křivka > Úsečka > Jedna úsečka

Kružnice........................... ....... Křivka > Kružnice > Střed, poloměr

Rotovat............................. ....... Plocha > Rotovat

Průsečík............................ ....... Křivka > Křivka z jiných objektů > Průsečík

Stínované zobrazení....... ....... PTM v titulkovém pruhu > Stínované zobrazení

ROTAČNÍ PLOCHY - PRŮNIKY

4

Je dána rotační válcová plocha (polomeridián m, osa o ^ p) a rotační kuželová plocha (polomeridián m‘, osa o’).

1)   Vymodelujte obě plochy

2)   Sestrojte průnik ploch

Postup:

1)   Osa o’: Příkaz Úsečka: Počátek úsečky: [ 0; 0; 0], Konec úsečky: [ 0; 0; 80].

2)   Polomeridián m’: Příkaz Úsečka: Počátek úsečky: [ -40; 0; 0], Konec úsečky: [ 0; 0; 70].

3)   Rotační kuželová plocha: Příkaz Rotovat: Vyberte křivky pro rotaci: vybrat polomeridián m’ > Enter, Počátek osy rotace: kliknout do libovolného bodu na ose rotace o’, Koncový bod osy rotace: kliknout do libovolného dalšího bodu na ose rotace o’.

4)   Osa o: Příkaz Úsečka: Počátek úsečky: [ -55; 0; 35], Konec úsečky: [ 55; 0; 35].

5)   Polomeridián m: Příkaz Úsečka: Počátek úsečky: [ -45; 0; 50], Konec úsečky: [ 45; 0; 50].

6)   Rotační válcová plocha: Příkaz Rotovat: Vyberte křivky pro rotaci: vybrat
polomeridián m > Enter, Počátek osy rotace: kliknout do libovolného bodu na ose rotace o
, Koncový bod osy rotace: kliknout do libovolného dalšího bodu na ose rotace o.

7)   Průnik: Příkaz Průsečík: Vyberte objekty pro výpočet průsečíku: kliknout na rotační kuželovou plochu a na rotační válcovou plochu > Enter.

Použité příkazy:

Úsečka.............................. ....... Křivka > Úsečka > Jedna úsečka

Rotovat............................. ....... Plocha > Rotovat

Průsečík............................ ....... Křivka > Křivka z jiných objektů > Průsečík

Stínované zobrazení....... ....... PTM v titulkovém pruhu > Stínované zobrazení

ROTAČNÍ PLOCHY - PRŮNIKY

5

Jsou dány dvě rotační kuželové plochy k’ (polomeridián m, osa o ^ p) a rotační kuželová plocha k (polomeridián m‘, osa o’).

1)   Vymodelujte obě plochy

2)   Sestrojte průnik ploch

Postup:

1)   Osa o’: Příkaz Úsečka: Počátek úsečky: [ 0; 0; 0], Konec úsečky: [ 0; 0; 80].

2)   Polomeridián m’: Příkaz Úsečka: Počátek úsečky: [ -40; 0; 0], Konec úsečky: [ 0; 0; 70].

3)   Rotační kuželová plocha k’: Příkaz Rotovat: Vyberte křivky pro rotaci: vybrat polomeridián m’ > Enter, Počátek osy rotace: kliknout do libovolného bodu na ose rotace o’, Koncový bod osy rotace: kliknout do libovolného dalšího bodu na ose rotace o’.

4)   Osa o: Příkaz Úsečka: Počátek úsečky: [ -55; 0; 40], Konec úsečky: [ 55; 0; 40].

5)   Polomeridián m: Příkaz Úsečka: Počátek úsečky: [ -45; 0; 40], Konec úsečky: [ 45; 0; 75].

6)   Rotační kuželová plocha k: Příkaz Rotovat: Vyberte křivky pro rotaci: vybrat
polomeridián m > Enter, Počátek osy rotace: kliknout do libovolného bodu na ose rotace o
, Koncový bod osy rotace: kliknout do libovolného dalšího bodu na ose rotace o.

7)   Průnik: Příkaz Průsečík: Vyberte objekty pro výpočet průsečíku: kliknout na rotační kuželovou plochu k’ a na rotační kuželovou plochu k > Enter.

Použité příkazy:

Úsečka.............................. ....... Křivka > Úsečka > Jedna úsečka

Rotovat............................. ....... Plocha > Rotovat

Průsečík............................ ....... Křivka > Křivka z jiných objektů > Průsečík

Stínované zobrazení....... ....... PTM v titulkovém pruhu > Stínované zobrazení

ŠROUBOVÉ PLOCHY – HLAVNÍ POLOMERIDIÁN

1

Šroubová plocha je dána tvořicí křivkou k = (S, r) a levotočivým šroubovým pohybem (osa o ^ p, výška závitu v = 60 mm).

1)   Vymodelujte šroubovici bodu A tvořicí křivky.

2)   Vymodelujte šroubovou plochu.

3)   Sestrojte hlavní polomeridián šroubové plochy v dané polorovině s.

Postup:

1)   Osa o: Příkaz Úsečka: Počátek úsečky: [ 0; -15; 0], Konec úsečky: [ 0; -15; 60].

2)   Tvořicí křivka k: Příkaz Kružnice: Střed: [ 20; -45; 0], Poloměr: 25.

3)   Bod A: Příkaz Bod: [ 45; - 45; 0].

4)   Šroubovice bodu A: Příkaz Šroubovice: Počátek osy: kliknout na koncový bod osy o, Konec osy: kliknout na druhý koncový bod osy o, Poloměr a počáteční bod:
(Počet závitů: 1, Opačný smysl: Ano) kliknout do bodu A.

5)   Šroubová plocha: Příkaz Rotovat po trase: Vyberte profilovou křivku: kliknout na tvořicí kružnici k, Vyberte trasu: kliknout na šroubovici bodu A, Počátek osy rotace po trase: kliknout na koncový bod osy o, Konec osy rotace po trase: kliknout na druhý koncový bod osy o.

6)   Polomeridián: Příkaz Řez: Vyberte objekt pro řezy: kliknout na šroubovou plochu > Enter, Počátek řezu: kliknout počáteční bod stopy řezné roviny s, Konec řezu: kliknout koncový bod řezné roviny s.

Použité příkazy:

Úsečka................................... ............... Křivka > Úsečka > Jedna úsečka

Kružnice................................. ............... Křivka > Kružnice > Střed, poloměr

Bod......................................... *............... Křivka > Bod > Jeden bod

Šroubovice............................ ............... Křivka > Šroubovice

Rotovat po trase......... PTM ............... Plocha > Rotovat po trase

Řez.......................................... ............... Křivka > Křivka z jiných objektů > Řez

Stínované zobrazení............. ............... PTM v titulkovém pruhu > Stínované zobrazení

ŠROUBOVÉ PLOCHY – HLAVNÍ POLOMERIDIÁN

2

Šroubová plocha je dána tvořicí křivkou k = (S, r) a pravotočivým šroubovým pohybem (osa o ^ p, výška závitu v = 60 mm).

1)   Vymodelujte šroubovici bodu A tvořicí křivky.

2)   Vymodelujte šroubovou plochu.

3)   Sestrojte hlavní polomeridián šroubové plochy v dané polorovině s.

Postup:

1)   Osa o: Příkaz Úsečka: Počátek úsečky: [ 0; -15; 0], Konec úsečky: [ 0; -15; 60].

2)   Tvořicí křivka k: Příkaz Kružnice: Střed: [ -20; -45; 0], Poloměr: 25.

3)   Bod A: Příkaz Bod: [ -45; - 45; 0].

4)   Šroubovice bodu A: Příkaz Šroubovice: Počátek osy: kliknout na koncový bod osy o, Konec osy: kliknout na druhý koncový bod osy o, Poloměr a počáteční bod:
(Počet závitů: 1, Opačný smysl: Ne) kliknout do bodu A.

5)   Šroubová plocha: Příkaz Rotovat po trase: Vyberte profilovou křivku: kliknout na tvořicí kružnici k, Vyberte trasu: kliknout na šroubovici bodu A, Počátek osy rotace po trase: kliknout na koncový bod osy o, Konec osy rotace po trase: kliknout na druhý koncový bod osy o.

6)   Polomeridián: Příkaz Řez: Vyberte objekt pro řezy: kliknout na šroubovou plochu > Enter, Počátek řezu: kliknout počáteční bod stopy řezné roviny s, Konec řezu: kliknout koncový bod řezné roviny s.

Použité příkazy:

Úsečka................................... ............... Křivka > Úsečka > Jedna úsečka

Kružnice................................. ............... Křivka > Kružnice > Střed, poloměr

Bod......................................... *............... Křivka > Bod > Jeden bod

Šroubovice............................ ............... Křivka > Šroubovice

Rotovat po trase......... PTM ............... Plocha > Rotovat po trase

Řez.......................................... ............... Křivka > Křivka z jiných objektů > Řez

Stínované zobrazení............. ............... PTM v titulkovém pruhu > Stínované zobrazení

ŠROUBOVÉ PLOCHY – ČELNÍ ŘEZ

3

Šroubová plocha je dána tvořicí křivkou k = (S, r) a levotočivým šroubovým pohybem (osa o ^ p, výška závitu v = 100 mm).

1)   Vymodelujte šroubovici bodu A tvořicí křivky.

2)   Vymodelujte šroubovou plochu.

3)   Sestrojte čelní řez šroubové plochy danou rovinou s.

Postup:

1)   Osa o: Příkaz Úsečka: Počátek úsečky: [ 0; 0; 0], Konec úsečky: [ 0; 0; 100].

2)   Tvořicí křivka k: Příkaz Oblouk: Střed: [ 40; 0; 25], Počátek: [ 15; 0; 25], Úhel [ 65; 0; 25].

3)   Bod A: Příkaz Bod: [ 40; 0; 0].

4)   Šroubovice bodu A: Příkaz Šroubovice: Počátek osy: kliknout na koncový bod osy o, Konec osy: kliknout na druhý koncový bod osy o, Poloměr a počáteční bod:
(Počet závitů: 1, Opačný smysl: Ano) kliknout do bodu A.

5)   Šroubová plocha: Příkaz Rotovat po trase: Vyberte profilovou křivku: kliknout na tvořicí kružnici k, Vyberte trasu: kliknout na šroubovici bodu A, Počátek osy rotace po trase: kliknout na koncový bod osy o, Konec osy rotace po trase: kliknout na druhý koncový bod osy o.

6)   Čelní řez: Příkaz Řez: Vyberte objekt pro řezy: kliknout na šroubovou plochu > Enter, Počátek řezu: kliknout počáteční bod stopy řezné roviny s, Konec řezu: kliknout koncový bod řezné roviny s.

Použité příkazy:

Úsečka................................... ............... Křivka > Úsečka > Jedna úsečka

Kružnice................................. ............... Křivka > Kružnice > Střed, poloměr

Bod......................................... *............... Křivka > Bod > Jeden bod

Šroubovice............................ ............... Křivka > Šroubovice

Rotovat po trase......... PTM ............... Plocha > Rotovat po trase

Řez.......................................... ............... Křivka > Křivka z jiných objektů > Řez

Stínované zobrazení............. ............... PTM v titulkovém pruhu > Stínované zobrazení

ŠROUBOVÉ PLOCHY – ČELNÍ ŘEZ

4

Šroubová plocha je dána tvořicí křivkou k = (S, r) a pravotočivým šroubovým pohybem (osa o ^ p, výška závitu v = 100 mm).

1)   Vymodelujte šroubovici bodu A tvořicí křivky.

2)   Vymodelujte šroubovou plochu.

3)   Sestrojte čelní řez šroubové plochy danou rovinou s.

Postup:

1)   Osa o: Příkaz Úsečka: Počátek úsečky: [ 0; 0; 0], Konec úsečky: [ 0; 0; 100].

2)   Tvořicí křivka k: Příkaz Oblouk: Střed: [ -40; 0; 25], Počátek: [ -65; 0; 25],
Úhel [ -15; 0; 25].

3)   Bod A: Příkaz Bod: [ -40; 0; 0].

4)   Šroubovice bodu A: Příkaz Šroubovice: Počátek osy: kliknout na koncový bod osy o, Konec osy: kliknout na druhý koncový bod osy o, Poloměr a počáteční bod:
(Počet závitů: 1, Opačný smysl: Ne) kliknout do bodu A.

5)   Šroubová plocha: Příkaz Rotovat po trase: Vyberte profilovou křivku: kliknout na tvořicí kružnici k, Vyberte trasu: kliknout na šroubovici bodu A, Počátek osy rotace po trase: kliknout na koncový bod osy o, Konec osy rotace po trase: kliknout na druhý koncový bod osy o.

6)   Čelní řez: Příkaz Řez: Vyberte objekt pro řezy: kliknout na šroubovou plochu > Enter, Počátek řezu: kliknout počáteční bod stopy řezné roviny s, Konec řezu: kliknout koncový bod řezné roviny s.

Použité příkazy:

Úsečka................................... ............... Křivka > Úsečka > Jedna úsečka

Oblouk................................... ............... Křivka > Oblouk > Střed, počátek, úhel

Bod......................................... *............... Křivka > Bod > Jeden bod

Šroubovice............................ ............... Křivka > Šroubovice

Rotovat po trase......... PTM ............... Plocha > Rotovat po trase

Řez.......................................... ............... Křivka > Křivka z jiných objektů > Řez

Stínované zobrazení............. ............... PTM v titulkovém pruhu > Stínované zobrazení

ŠROUBOVÉ PLOCHY – ARCHIMÉDOVA SERPENTINA

5

Archimédova serpentina vzniká šroubováním kružnice k = (S, r=20 mm) pravotočivým šroubovým pohybem (osa o ^ p, výška závitu v = 100 mm).

1)   Vymodelujte šroubovici středu S tvořicí kružnice k.

2)   Vymodelujte šroubovou plochu – Archimédovu serpentinu.

3)   Sestrojte čelní řez šroubové plochy půdorysnou p.

4)   Sestrojte hlavní levý polomeridián šroubové plochy v nárysně n.

Postup:

1)   Osa o: Příkaz Úsečka: Počátek úsečky: [ 0; 0; -50], Konec úsečky: [ 0; 0; 50].

2)   Bod S: Příkaz Bod: [ 40; 0; -50].

3)   Šroubovice bodu S: Příkaz Šroubovice: Počátek osy: kliknout na koncový bod osy o, Konec osy: kliknout na druhý koncový bod osy o, Poloměr a počáteční bod:
(Počet závitů: 1, Opačný smysl: Ne) kliknout do bodu S.

4)   Tvořicí kružnice k: Kružnice kolem křivky: Střed: kliknout do bodu S, Poloměr: 20.

5)   Šroubová plocha: Příkaz Rotovat po trase: Vyberte profilovou křivku: kliknout na tvořicí kružnici k, Vyberte trasu: kliknout na šroubovici bodu S, Počátek osy rotace po trase: kliknout na koncový bod osy o, Konec osy rotace po trase: kliknout na druhý koncový bod osy o.

6)   Čelní řez, resp. polomeridián: Příkaz Řez: Vyberte objekt pro řezy: kliknout na šroubovou plochu > Enter, Počátek řezu: kliknout počáteční bod stopy půdorysny p, resp. nárysny n, Konec řezu: kliknout koncový bod stopy půdorysny p, resp. nárysny n.

Použité příkazy:

Úsečka................................... ............... Křivka > Úsečka > Jedna úsečka

Kružnice kolem křivky.........

Bod......................................... *............... Křivka > Bod > Jeden bod

Šroubovice............................ ............... Křivka > Šroubovice

Rotovat po trase......... PTM ............... Plocha > Rotovat po trase

Řez.......................................... ............... Křivka > Křivka z jiných objektů > Řez

Stínované zobrazení............. ............... PTM v titulkovém pruhu > Stínované zobrazení

ROZVINUTELNÉ PLOCHY – KOSÁ KRUHOVÁ KUŽELOVÁ PLOCHA

1

Kosá kruhová kuželová plocha je dána řídicí kružnicí k = (S, r) a vrcholem V.

1)   Vymodelujte kosou kruhovou kuželovou plochu.

2)   Rozviňte plášť kosé kruhové kuželové plochy.

Postup:

1)   Řídicí kružnice k: Příkaz Kružnice: Střed: [ -75; 0; 0], Poloměr: 25.

2)   Vrchol V: Příkaz Bod: [ 0; 0; 75].

3)   Kosá kruhová kuželová plocha: Příkaz Vytáhnout do bodu: Vyberte křivky pro vytažení: kliknout na řídicí kružnici k > Enter, Cílový bod vytažení: kliknout na vrchol V.

4)   Rozvinutí: Příkaz Rozvinout rozvinutelnou plochu: Vyberte plochu nebo spojenou plochu pro rozvinutí: kliknout na kosou kruhovou kuželovou plochu > Enter.

Použité příkazy:

Kružnice................................................ ........ Křivka > Kružnice > Střed, poloměr

Bod......................................................... *........ Křivka > Bod > Jeden bod

Vytáhnout do bodu............................. ........ Plocha > Vytáhnout křivku > Do bodu

Rozvinout rozvinutelnou plochu....... ........ Plocha > Rozvinout rozvinutelnou plochu

Stínované zobrazení............................ ........ PTM v titulkovém pruhu > Stínované zobrazení

ROZVINUTELNÉ PLOCHY – KOSÁ KRUHOVÁ KUŽELOVÁ PLOCHA

2

Kosá kruhová kuželová plocha je dána řídicí kružnicí k = (S, r) a vrcholem V.

1)   Vymodelujte kosou kruhovou kuželovou plochu.

2)   Rozviňte plášť kosé kruhové kuželové plochy.

Postup:

1)   Řídicí kružnice k: Příkaz Kružnice: Střed: [ -75; 0; 75], Poloměr: 25.

2)   Vrchol V: Příkaz Bod: [ 0; 0; 0].

3)   Kosá kruhová kuželová plocha: Příkaz Vytáhnout do bodu: Vyberte křivky pro vytažení: kliknout na řídicí kružnici k > Enter, Cílový bod vytažení: kliknout na vrchol V.

4)   Rozvinutí: Příkaz Rozvinout rozvinutelnou plochu: Vyberte plochu nebo spojenou plochu pro rozvinutí: kliknout na kosou kruhovou kuželovou plochu > Enter.

Použité příkazy:

Kružnice................................................ ........ Křivka > Kružnice > Střed, poloměr

Bod......................................................... *........ Křivka > Bod > Jeden bod

Vytáhnout do bodu............................. ........ Plocha > Vytáhnout křivku > Do bodu

Rozvinout rozvinutelnou plochu....... ........ Plocha > Rozvinout rozvinutelnou plochu

Stínované zobrazení............................ ........ PTM v titulkovém pruhu > Stínované zobrazení

ROZVINUTELNÉ PLOCHY – KOSÁ KRUHOVÁ VÁLCOVÁ PLOCHA

3

Kosá kruhová válcová plocha je dána řídicí kružnicí k = (S, r) a střednou ST.

1)   Vymodelujte kosou kruhovou válcovou plochu.

2)   Sestrojte normální řez e kosé kruhové válcové plochy rovinou s procházející bodem A.

3)   Rozviňte plášť kosé kruhové válcové plochy a normální řez e.

Postup:

1)   Středná ST: Příkaz Úsečka: Počátek úsečky: [ -75; 0; 0], Konec úsečky: [ 0; 0; 75].

2)   Řídicí kružnice k: Příkaz Kružnice: Střed: [ -75; 0; 0], Poloměr: 25.

3)   Bod A: Příkaz Bod: [ -50; 0; 75].

4)   Kosá kruhová válcová plocha: Příkaz Táhnout po 1 trase: Vyberte trasu: kliknout na střednou ST, Vyberte řezy: kliknout na tvořicí kružnici k > Enter.

5)   Rovina normálního řezu s: Příkaz Řezná rovina: Vyberte objekty pro vytvoření řezných rovin: kliknout na kosou kruhovou válcovou plochu > Enter, Počátek řezné roviny: kliknout do bodu A, Konec řezné roviny: se zapnutým uchopovacím režimem Kolmo kliknout na střednou ST > Enter.

6)   Normální řez e: Příkaz Průsečík: Vyberte objekty pro výpočet průsečíku: kliknout na kosou kruhovou válcovou plochu a na řeznou rovinu > Enter.

7)   Rozvinutí: Příkaz Rozvinout rozvinutelnou plochu: Vyberte plochu nebo spojenou plochu pro rozvinutí: kliknout na kosou kruhovou válcovou plochu, Vyberte křivky na ploše pro rozvinutí: kliknout na normální řez e > Enter.

Použité příkazy:

Úsečka................................................... ........ Křivka > Úsečka > Jedna úsečka

Kružnice................................................ ........ Křivka > Kružnice > Střed, poloměr

Bod......................................................... *........ Křivka > Bod > Jeden bod

Táhnout po 1 trase.............................. ........ Plocha > Táhnout po 1 trase

Řezná rovina......................................... ........ Plocha > Rovina > Řezná rovina

Průsečík................................................. ........ Křivka > Křivka z jiných objektů > Průsečík

Rozvinout rozvinutelnou plochu....... ........ Plocha > Rozvinout rozvinutelnou plochu

Stínované zobrazení............................ ........ PTM v titulkovém pruhu > Stínované zobrazení

ROZVINUTELNÉ PLOCHY – KOSÁ KRUHOVÁ VÁLCOVÁ PLOCHA

4

Kosá kruhová válcová plocha je dána řídicí kružnicí k = (S, r) a střednou ST.

1)   Vymodelujte kosou kruhovou válcovou plochu.

2)   Sestrojte normální řez e kosé kruhové válcové plochy rovinou s procházející bodem A.

3)   Rozviňte plášť kosé kruhové válcové plochy a normální řez e.

Postup:

1)   Středná ST: Příkaz Úsečka: Počátek úsečky: [ -75; 0; 75], Konec úsečky: [ 0; 0; 0].

2)   Řídicí kružnice k: Příkaz Kružnice: Střed: [ -75; 0; 75], Poloměr: 25.

3)   Bod A: Příkaz Bod: [ -75; 0; 0].

4)   Kosá kruhová válcová plocha: Příkaz Táhnout po 1 trase: Vyberte trasu: kliknout na střednou ST, Vyberte řezy: kliknout na tvořicí kružnici k > Enter.

5)   Rovina normálního řezu s: Příkaz Řezná rovina: Vyberte objekty pro vytvoření řezných rovin: kliknout na kosou kruhovou válcovou plochu > Enter, Počátek řezné roviny: kliknout do bodu A, Konec řezné roviny: se zapnutým uchopovacím režimem Kolmo kliknout na střednou ST > Enter.

6)   Normální řez e: Příkaz Průsečík: Vyberte objekty pro výpočet průsečíku: kliknout na kosou kruhovou válcovou plochu a na řeznou rovinu > Enter.

7)   Rozvinutí: Příkaz Rozvinout rozvinutelnou plochu: Vyberte plochu nebo spojenou plochu pro rozvinutí: kliknout na kosou kruhovou válcovou plochu, Vyberte křivky na ploše pro rozvinutí: kliknout na normální řez e > Enter.

Použité příkazy:

Úsečka................................................... ........ Křivka > Úsečka > Jedna úsečka

Kružnice................................................ ........ Křivka > Kružnice > Střed, poloměr

Bod......................................................... *........ Křivka > Bod > Jeden bod

Táhnout po 1 trase.............................. ........ Plocha > Táhnout po 1 trase

Řezná rovina......................................... ........ Plocha > Rovina > Řezná rovina

Průsečík................................................. ........ Křivka > Křivka z jiných objektů > Průsečík

Rozvinout rozvinutelnou plochu....... ........ Plocha > Rozvinout rozvinutelnou plochu

Stínované zobrazení............................ ........ PTM v titulkovém pruhu > Stínované zobrazení

ROZVINUTELNÉ PLOCHY – KOSÁ KRUHOVÁ VÁLCOVÁ PLOCHA

5

Kosá kruhová válcová plocha je dána řídicí kružnicí k = (S, r) a střednou ST.

1)   Vymodelujte kosou kruhovou válcovou plochu.

2)   Sestrojte normální řez e kosé kruhové válcové plochy rovinou s procházející bodem A.

3)   Rozviňte plášť kosé kruhové válcové plochy a normální řez e.

Postup:

1)   Středná ST: Příkaz Úsečka: Počátek úsečky: [ 0; -75; 0], Konec úsečky: [-75; 0; 0].

2)   Řídicí kružnice k: Příkaz Kružnice: Střed: [ 0; -75; 0], Poloměr: 25.

3)   Bod A: Příkaz Bod: [ 0; 0; 0].

4)   Kosá kruhová válcová plocha: Příkaz Táhnout po 1 trase: Vyberte trasu: kliknout na střednou ST, Vyberte řezy: kliknout na tvořicí kružnici k > Enter.

5)   Rovina normálního řezu s: Příkaz Řezná rovina: Vyberte objekty pro vytvoření řezných rovin: kliknout na kosou kruhovou válcovou plochu > Enter, Počátek řezné roviny: kliknout do bodu A, Konec řezné roviny: se zapnutým uchopovacím režimem Kolmo kliknout na střednou ST > Enter.

6)   Normální řez e: Příkaz Průsečík: Vyberte objekty pro výpočet průsečíku: kliknout na kosou kruhovou válcovou plochu a na řeznou rovinu > Enter.

7)   Rozvinutí: Příkaz Rozvinout rozvinutelnou plochu: Vyberte plochu nebo spojenou plochu pro rozvinutí: kliknout na kosou kruhovou válcovou plochu, Vyberte křivky na ploše pro rozvinutí: kliknout na normální řez e > Enter.

Použité příkazy:

Úsečka................................................... ........ Křivka > Úsečka > Jedna úsečka

Kružnice................................................ ........ Křivka > Kružnice > Střed, poloměr

Bod......................................................... *........ Křivka > Bod > Jeden bod

Táhnout po 1 trase.............................. ........ Plocha > Táhnout po 1 trase

Řezná rovina......................................... ........ Plocha > Rovina > Řezná rovina

Průsečík................................................. ........ Křivka > Křivka z jiných objektů > Průsečík

Rozvinout rozvinutelnou plochu....... ........ Plocha > Rozvinout rozvinutelnou plochu

Stínované zobrazení............................ ........ PTM v titulkovém pruhu > Stínované zobrazení