Počítačová grafika

NAPOJOVÁNÍ BÉZIEROVÝCH KUBIK

 

Bézierova kubika K1 je dána řídicím polygonem V3V4V5V6, kde V3 = (-50, 50); V4 = (-25, 75); V5 = (25, 75); V6 = (25, 50).

1) Vymodelujte řídicí polygon V3V4V5V6 a Bézierovu kubiku K1.

2)   2) Zkonstruujte řídicí polygony C2 spojitě napojených Bézierových kubik K0 a K2. K0 je dána řídicím polygonem V0V1V2V3; K2 je dána řídicím polygonem V6V7V8V9. V0 = (0, -50); V9 = (100, 0) .

3) Vymodelujte Bézierovy kubiky K0, K1, K2.

4) Spojitost zkontrolujte grafem křivosti.

 

Postup:

1)   Maximalizovat Půdorys: dvakrát kliknout v titulkovém pruhu Půdorys.

2)   Úchopový režim nastavit na Koncový.

3)   Řídicí polygon V3V4V5V6: Příkaz Samostatné úsečky.

4)   Bézierova kubika K1: Příkaz Křivka zadávaná řídicími body: (Stupeň = 3) postupně klikat do koncových bodů ramen řídicího polygonu V3V4V5V6 > Enter.

5)   Další řídicí polygony: Příkaz Kopírovat: Vyberte objekty pro kopírování: kliknout na rameno řídicího polygonu, které má být kopírováno > Enter, Výchozí bod kopírování: kliknout na referenční vrchol, Cílový bod kopírování: klikat na nové pozice referenčního vrcholu > Enter.

6)   Kontrola spojitosti: Příkaz Zapnout graf křivosti: Vyberte objekty pro zobrazení grafu křivosti: postupně klikat na Bézierovy kubiky > Enter, nastavit Měřítko a Hustotu grafu.

Použité příkazy:

Samostatné úsečky.......................... PTM ..... Křivka > Úsečka > Samostatné úsečky

Křivka zadávaná řídicími body................. ..... Křivka > Volný tvar > Řídicí body

Kopírovat.................................................... ..... Transformace > Kopírovat

Zapnout graf křivosti................................. ..... Analýza > Křivka > Zapnout graf křivosti

Vlastnosti objektu (změna barvy)............ ..... Úpravy > Vlastnosti objektu

PLÁTY Z BÉZIEROVY PLOCHY

 

Bézierův plát P0 je dán řídicí sítí M:

 

.

 

1)   Vymodelujte Bézierův plát P0 a jeho řídicí síť.

2)   Vymodelujte řídicí sítě Bézierových plátů P1, P2, P3 a P4 následujících vlastností:

s  Plát P1 se dotýká plátu P0  v rozích V00 a V30.

s  Pláty P0 a P2 jsou napojeny podél okraje V03V13V23V33C0 spojitostí.

s  Pláty P0 a P3 jsou napojeny podél okraje V00V01V02V03C1 spojitostí.

s  Pláty P0 a P4 jsou napojeny podél okraje V30V31V32V33C2 spojitostí

      Poznámka: z-ové souřadnice řídicích vrcholů, na jejichž poloze nezáleží, zvolte nulové.

3)   Vymodelujte Bézierovy pláty P1, P2, P3 a P4.

4)   Požadovanou spojitost ověřte zebřími pruhy.

Postup:

1)   Bézierův plát P0: Příkaz Plocha z mřížky řídicích bodů (příkaz není v menu, je pouze na tlačítku v paletě Plocha – PTM  ): Počet bodů v řádku: 4, Počet bodů ve sloupci: 4, postupně zadávat souřadnice vrcholů řídicí sítě V00,V01,…,V03,V10, …,V34

2)   Zobrazit řídicí síť: Příkaz Zapnout řídicí body: vyberte objekty pro zobrazení řídicích bodů: kliknout na plát P0.

3)   Spojnice vrcholů řídicí sítě plátu P0: Příkaz Samostatné úsečky (úchopový režim Bod).

4)   Vrcholy řídicích sítí ostatních plátů odvozovat od koncových bodů zkopírovaných spojnic plátu P0: Příkaz Kopírovat: Vyberte objekty pro kopírování: kliknout na spojnici, která má být kopírována > Enter, Výchozí bod kopírování: kliknout na referenční koncový bod spojnice, Cílový bod kopírování: klikat na nové pozice referenčního koncového bodu spojnice > Enter.

5)   Další Bézierovy pláty: Příkaz Plocha z mřížky řídicích bodů: (úchopový režim Koncový) Počet bodů v řádku: 4, Počet bodů ve sloupci: 4, postupně klikat na vrcholy řídicí sítě.

6)   Kontrola spojitosti: Příkaz Zebra: Vyberte objekty pro analýzu pomocí pruhů zebry: postupně klikat na Bézierovy pláty > Enter, nastavit Směr pruhů a Tloušťku pruhů.

Použité příkazy:

Plocha z mřížky řídicích bodů......... PTM

Zapnout/Vypnout řídicí body.................. ..... Úpravy > Řídicí body > Zapnout/Vypnout

Samostatné úsečky.......................... PTM ..... Křivka > Úsečka > Samostatné úsečky

Kopírovat.................................................... ..... Transformace > Kopírovat

Zebra............................................................ ..... Analýza > Plocha > Zebra