Počítačová grafika

předmět doktorského studia v rozsahu 45 h, letní semestr

Anotace:

Předmět poskytuje teoretický základ klasických metod modelování interpolačních a aproximačních křivek a ploch v systémech CAD/CAM/CAE.

 

Obsah:

- Hermitovské interpolační křivky, kubické spline interpolační křivky

- Bézierovy křivky, Coonsova kubika, Coonsův kubický B-spline

- Fergusonovy 12-ti a 14-ti vektorové pláty, Coonsovy interpolační pláty

- Bézierův plát, Coonsova plocha

- Plátování

 

Přihlášky a bližší informace:

e-mail: Ivana.Linkeova@fs.cvut.cz

 

Úlohy:

Zvolte si řídicí body P0, P1, P2, P3 Coonsovy kubiky CC(u) a nalezněte její vektorovou rovnici. Vypočtěte řídicí body V0, V1, V2, V3 Bézierova kubiky CB(u) a vstupní data A, B, a, b Fergusonovy kubiky CF(u) s toutéž vektorovou rovnicí jako CC(u) a ověřte, že  CC(u) = CB(u) = CF(u). Vše vymodelujte v Rhinu.

 

Literatura:

Linkeová, I.: Základy počítačového modelování křivek a ploch, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008.

Linkeová, I.: NURBS křivky, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2007, 208 s., ISBN 978-80-01-03983-2.

Linkeová, I.: Konvexní obal Fergusonova plátu, Proceedings of Symposium on Computer Geometry, SCG´2006, vol. 15, s. 104-109, Kočovce 2006.

Linkeová, I.: Manufacturing an Artificial Human Head, In: Journal for Geometry and Graphics. 2003, vol. 7, no. 1, s. 89-99. ISSN 1433-8157.

Farin, G.: Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design, Academic Press, 1988.

 

Rhinoceros - NURBS modelling for Windows:

  Demoverze

  Základní příkazy