Linkeová, I.: Geometry and Graphics - Examples and Exercises, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2006.

© 2008 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., RNDr. Karolína Kundrátová, Ph.D., Mgr. Petra Surynková, Jaroslav Bušek

This project  has been supported by FRVŠ 2182/F1 - Internet support of Constructive geometry